Od faga do AFM-u, czyli IV Wiosenna Szkoła Naukowa – Technika Mikrosystemów i Biotechnologia


Już po raz czwarty środowiska biologów, chemików i elektroników miały przyjemność wymienić się swoimi informacjami, doświadczeniami i wiedzą z zakresu dziedzin, które reprezentują. Służyła temu IV Wiosenna Szkoła Naukowa – Technika Mikrosystemów i Biotechnologia, którą współorganizował SSN SPENT wraz z Zakładem Metrologii Mikro- i Nanostruktur. Wydarzenie to odbyło się w dniach 8-10 maja w Domu Pracy Twórczej „Limba” w Karpaczu. W tym roku gościliśmy osoby z Gdańska i Wrocławia – zarówno z uniwersytetów, jak i politechnik.

Szkoła składała się z sześciu sesji wykładowych – po dwie każdego dnia. W trakcie ich trwania mogliśmy dowiedzieć się, jak można walczyć z mikrobami chorobotwórczymi, oraz jak je poznawać. Tak samo członkowie SSN SPENT podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami, gdzie elektronika niejednokrotnie „spotykała się” z biologią. Każdy wykład stanowił inspirację do żywych dyskusji, które trwały zarówno w czasie sesji wykładowych, jaki podczas zajęć integracyjnych – wycieczki w góry i przy wieczornym grillu.

Organizatorami tegorocznej edycji Szkoły byli dr Tomasz Piasecki oraz Karolina Orłowska, Paweł Biczysko i Andrzej Dzierka.

Plan szkoły WSN TMiB

Piątek, 8 maja 2015
15:30 przyjazd
15:50 Rozpoczęcie IV WSN TMiB
16:00 – 16:35 prof. Zuzanna Drulis- Kawa – Uwr – Zastosowanie bakteriofagów w zwalczaniu bakterii chorobotwórczych
16:35 – 17:00 Karol Waszczuk – PWr – Drukarki CIJ – potrzeba precyzyjnych pomiarów lepkości cieczy w systemie atramentowym… jak poradziłby sobie QTF?
17:00 – 17:15 przerwa kawowa
17:15 – 17:40 Justyna Roszkowiak – UWr – Pęcherzyki błony zewnętrznej (OMVs) jako czynnik wirulencji bakterii gram ujemnych
17:40 – 18:05 Michał Świątkowski – PWr – Sonocytologia – grAFMofon na drożdże
18:05 – 18:30 Magdalena Moczała – PWr – Belki dwustronnie zamocowane jako czujniki masy
19:00 kolacja
20:00 – 20:30 prof. Teodor Gotszalk – PWr – Kolonia artystów i uczonych w Szklarskiej Porębie / Dolinie siedmiu domów

Sobota, 9 maja 2015
09:00 śniadanie
09:30 – 14:30 Wycieczka piesza / rowerowa w góry
15:00 obiad
16:00 – 16:35 prof. Tadeusz Ossowski – UG – Funkcjonalizacja materiałów węglowych dla potrzeb diagnostyki
16:35 – 17:00 dr Robert Bogdanowicz – PG Elipsometria – badanie parametrów optycznych cienkich warstw
17:00 – 17:15 przerwa kawowa
17:15 – 17:40 Piotr Pałetko – PWr –Nowoczesne narzędzia dla analityki chemicznej na bazie układów mikromechanicznych i nanoelektronicznych
17:40 – 18:05 Michał Babij – PWr – Zastosowanie struktur MEMS w spektrometrii mas – przegląd rozwiązań
18:05 – 18:30 Wojciech Majstrzyk – PWr – Magnetoelektrycznie aktuowane matryce dźwigni do zastosowań w spektroskopii sił atomowych
18:30 –19:00 Norbert Wolski – PWr – Zamówienia publiczne w praktyce…
19:00 grill

Niedziela, 10 maja 2015
09:00 śniadanie
9:30 – 11:05 dr Tomasz Piasecki – PWr – Bakterie na widelcu – wielofunkcyjny czujnik dla mikrobiologii za 20 groszy
11:05 – 11:30 dr Tomasz Olszak – UWr – Efektywność działania litycznego bakteriofagów środowiskowych wobec szczepów Pseudomonas aeruginosa izolowanych od chorych
z mukowiscydozą
11:30 – 11:45 przerwa kawowa
11:45 – 12:10 dr Grzegorz Guła – UWr Od transformanta do mutanta, czyli jak, gdzie i dlaczego
12:10 – 12:25 Konrad Nieradka – PWr/TU Ilmenau – Czujniki biochemiczne na bazie macierzy mikrodźwigni sprężystych
12:25 – 13:00 Konrad Chabowski – PWr – Wpływ geometrii elektrod palczastych na pomiar impedancji biofilmów bakteryjnych
13:00 Zakończenie IV WSN TMiB

Zapraszamy również do naszej galerii.