Spotkanie z dr Anną Topol – 7 sierpnia 2012


W ostatni wtorek odwiedziła nas dr Anna Topol z IBM Thomas J. Watson Research Center w Yorktown Heights (USA). Treść sesji bogata była w prezentacje materiałów studentów i doktorantów naszego Koła, a nad całością wydarzenia czuwali profesorowie Zakładu Metrologii Mikro- i Nanostruktur. W trakcie sesji Q&A trwały ogniste bitwy na argumenty, a uczestnicy jak zwykle bardziej zainteresowani byli bardziej mikro- i nanotechnologią niż posiłkiem!

Tutaj można zobaczyć najświeższe zdjęcia z sesji.

Spotkanie miało następujący przebieg:

10:00 Teodor Gotszalk Otwarcie
Sesja 1 – prowadzenie: prof. dr hab. inż. Karol Nitsch
10:05-10:25 Magdalena Moczała Badania ogniw fotowoltaicznych metodami mikroskopii bliskich oddziaływań
10:25-10:45 Krzysztof Gajewski Pomiary elektrycznych właściwości warstw grafenowych
10:45-11:05 Daniel Kopiec Precyzyjne pomiary właściwości elektrycznych nanostruktur metodami mikroskopii bliskich oddziaływań
11:05-11:30 Przerwa
Sesja 2 – prowadzenie: dr inż. Jacek Radojewski
11:30-11:50 Grzegorz Wielgoszewski Badania właściwości termicznych metodami mikroskopii bliskiego pola termicznego
11:50-12:10 Grzegorz Małozięć Układ pomiarowy dla pomiaru charakterystyk czujników nanomechanicznych
12:10-12:30 Karolina Orłowska Pomiary struktur elektroniki elastycznej
12:30-12:50 Michał Świątkowski Pomiary dużych obiektów metodami mikroskopii sił atomowych
12:50-12:55 Konrad Nieradka Platformy czujników mikromechanicznych
Anna Topol Podsumowanie
13:00 Lunch

Dodaj komentarz